پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

دست اندرکاران صنعت حمل ونقل جاده ای وراهداران استان آذربایجان شرقی به مناسبت هفته (حمل ونقل, رانندگان وراهداری ) بانماینده ولی فقیه دراستان وامام جمعه تبریز دیدار کردند


ديدار دست اندرکاران صنعت حمل ونقل جاده ای وراهداران آذربايجان شرقی بانماينده ولی فقیه وامام جمعه تبريز به مناسبت هفته (حمل ونقل, رانندگان وراهداری)

تاریخ انتشار: 1395/09/25

دست اندرکاران صنعت حمل ونقل جاده ای وراهداران استان آذربایجان شرقی به مناسبت هفته (حمل ونقل, رانندگان وراهداری ) بانماینده ولی فقیه دراستان وامام جمعه تبریز دیدار کردند.آیت الله محسن مجتهدشبستری دراین دیداربااشاره به اینکه حمل ونقل وظیفه بسیاربااهمیت بوده وازجهات مختلف ضروری است اظهارداشت:درقرآن کریم نیز خداوندبزرگترین امتیازبشررا حمل ونقل اعلام کرده است.ایشان بااستنادبه آیه شریفه ای درخصوص حمل ونقل گفت:طبق این آیه شریفه بنی آدم گرامی داشته شد که میتوانددردریا وصحرا جابه جاشود.نماینده ولی فقیه دراستان بااشاره به اینکه نعمت حمل ونقل ازخیلی ازنعمتهای دنیامقدم تراست تصریح کرد: طبیعت بشربه گونه ای است که بنابه دلایل مختلف درحال سفراست وبرای این منظور وسائل حمل ونقل ازاهمیت ویژه ای برخوردارمی باشد. امام جمعه تبریز با اشاره به اینکه راهداران بالاترین وبهترین خدمت رابه خلق خداوجامعه میکنند افزود:اخلاص,دلسوزی ودقت درانجام وظایف ومسئولیتها بایدسرلوحه فعالیتهای راهداران به ویژه درفصل سرما باشدکه البته این ویژگی ها همواره جزوخصوصیات بارزتلاشگران این حوزه بوده است. مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان نیزدراین دیداربااشاره به فلسفه نامگذاری روز26 آذر به عنوان روزحمل ونقل ورانندگان واول دی به عنوان روزراهدار گزارشی از فعالیتهای این اداره کل ارائه داده وگفت: این مجموعه مدیریت 14047کیلومترراههای اصلی وفرعی استان رابرعهده دارد وامسال باتجهیز639 دستگاه ماشین آلات سنگین ,نیمه سنگین وسبک آماده ارائه خدمات درایام راهداری زمستانی میباشد.داریوش باقرجوان افزود:درحال حاضریک هزارو25 راهدار درجاده ها ومحورهای مواصلاتی استان به طورشبانه روزی درخدمت مترددین جاده ای هستند.وی اظهارداشت:دربخش حمل ونقل جاده ای نیز35 هزار نفربا30 هزار دستگاه ناوگان باری ومسافری درآذربایجان شرقی فعالیت دارند که درطول سال وبرنامه های مختلف مذهبی وگردشگری انجام وظیفه میکنند.باقرجوان توجه به ایمنی جاده ها رایکی ازمهمترین رسالتهای این اداره کل دانست وگفت امسال بااجرای سیستم کنترل هوشمندجاده ای دستاوردهای مهمی در این راستا داشته ایم که کاهش 13درصدی تلفات حوادث جاده ای نسبت به سال گذشته ازآن جمله است.


مشخصات:
نظرات: *