پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

نماینده مردم شهرستان بناب درمجلس شورای اسلامی ازاداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان آذربایجان شرقی بازدیدنمود


بازديدنماينده مردم بناب درمجلس شورای اسلامی ازاداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای آذربايجان شرقی

تاریخ انتشار: 1395/09/15

نماینده مردم شهرستان بناب درمجلس شورای اسلامی ازاداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان آذربایجان شرقی بازدیدنمود.ضیاالله اعزاری که دراین برنامه فرمانداراین شهرستان اورا همراهی میکردضمن بازدید ازاداره کل درجلسه ای باحضورمدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای ومعاون راهداری این اداره کل حضوریافت.دراین جلسه حاضران ضمن بررسی مسائل مختلف مربوط به راهداری ,حمل ونقل جاده ای وارتقای ایمنی جاده ای این شهرستان به بحث وتبادل نظردراین حوزه ها پرداختند.


مشخصات:
نظرات: *