پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

دوره یک روزه آموزشی باعنوان(آموزش وهماهنگی اجرای طرحهای ارتقای ایمنی تردددرحوزه راههای روستائی)درشهرستان ملکان استان آذربایجان شرقی برگزارشد


دوره آموزشی هماهنگی اجرای طرحهای ارتقای ايمنی تردد درحوزه راههای روستائی برگزارشد.

تاریخ انتشار: 1395/08/09

دوره یک روزه آموزشی باعنوان(آموزش وهماهنگی اجرای طرحهای ارتقای ایمنی تردددرحوزه راههای روستائی)درشهرستان ملکان استان آذربایجان شرقی برگزارشد.دراین دوره آموزشی که باهماهنگی فرمانداری ملکان واداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان برگزارشددهیاران واعضای شورای اسلامی روستاهای این شهرستان باموضوع تصادفات جاده ای ومسائل مختلف اقتصادی وفرهنگی حاصل ازآنها واهمیت موضوع آموزش ایمنی درروستاها آشناشدند.دراین جلسه که راستای توجه بیشترمسئولان روستاها به مقوله ایمنی برگزارشد مدیرکل امورشوراها وروستاهای استانداری,فرماندار,رییس اداره راهداری وحمل ونقل جاده ای شهرستان وکارشناس ایمنی وترافیک اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان حضورداشتند.درانتهای این جلسه اقلام مختلف ایمنی جهت استفاده درامرآموزش روستاییان مابین دهیاران توزیع شد.


مشخصات:
نظرات: *