پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

فرمانده نیروی انتظامی استان آذربایجان شرقی ازپاسگاه پلیس راه دردست احداث شهرستان خداآفرین بازدیدنمود


بازديدفرمانده نيروی انتظامي آذربايجان شرقی ازپاسگاه پليس راه دردست احداث شهرستان خداآفرين

تاریخ انتشار: 1395/07/28

فرمانده نیروی انتظامی استان آذربایجان شرقی ازپاسگاه پلیس راه دردست احداث شهرستان خداآفرین بازدیدنمود.سردارحسن خانی که دراین بازدیدفرمانده قرارگاه پلیس راه استان اوراهمراهی می کرد ازبخشهای مختلف این پاسگاه بازدیدنمودو ضمن ابراز رضایت ازروند وکیفیت ساخت این پاسگاه بربازسازی دیگرپاسگاههای پلیس راه استان براین منوال تاکیدنمود. لازم به ذکراست ساختمان پاسگاه پلیس راه این شهرستان که درشمال شرقی آذربایجان شرقی واقع شده است درزمینی به وسعت5000 مترمربع ومساحت اعیانی 700 مترمربع بااستفاده ازاعتبارات سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای باپیشرفت فیزیکی 50 درصدی درحال احداث میباشد.


مشخصات:
نظرات: *