پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

بیش از51میلیون و800هزاروسیله نقلیه درسه ماهه نخست سال 1395 درمحورهای مختلف استان ترددکرده اند


ترددبيش از51ميليون و800هزارخودرو درسه ماهه نخست سال1395 درمحورهای آذربايجان شرقی

تاریخ انتشار: 1395/04/12

بیش از51میلیون و800هزاروسیله نقلیه درسه ماهه نخست سال 1395 درمحورهای مختلف استان ترددکرده اند.مدیرکل حمل ونقل وپایانه های آذربایجان شرقی بااعلام این خبرافزودطبق اطلاعات دريافتي از 78 دستگاه ترددشمار آنلاين مستقر در محورهاي استان دراین مدت پرترددترین محورها به ترتیب محورهای رفت وبرگشت تبریز- ايلخچی,تبريز- صوفيان و ایلخچی- آذرشهربوده است.داریوش باقرجوان گفت دراین مدت روزهای 6فروردين با678هزارترددو13خردادبا658هزارترددو14فروردين با623هزارتردد به ترتيب پرترددترین روزهای اين مدت دراستان بوده اند. وی همچنین گفت ازکل ترددثبت شده18درصدمربوط به وسايل سنگين و82درصدمربوط به وسايل نقليه سبک بوده است وميانگين سرعت دراین مدت82کيلومتربرساعت بوده است.


مشخصات:
نظرات: *