پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

تعداد26 دستگاه سواری بين شهری وروستائی بااستفاده ازتسهيلات صندوق کارآفرينی اميد وهماهنگی اداره کل حمل ونقل وپايانه های آذربايجان شرقی وفرمانداری شهرستان بستان آبادواردچرخه حمل ونقل جاده ای شدند


ورود26دستگاه خودروسواری بين شهری وروستائی به ناوگان حمل ونقل بستان آباد

تاریخ انتشار: 1394/11/20

تعداد26 دستگاه سواری بين شهری وروستائی بااستفاده ازتسهيلات صندوق کارآفرينی اميد وهماهنگی اداره کل حمل ونقل وپايانه های آذربايجان شرقی وفرمانداری شهرستان بستان آبادواردچرخه حمل ونقل جاده ای شدند.مديرکل حمل ونقل وپايانه های استان درمراسمی که به اين مناسبت همزمان بادهه فجرانقلاب اسلامی برگزارشد بااشاره به اينکه سه هزارو100دستگاه ناوگان مسافربری عمومی شامل اتوبوس, مينی بوس وسواری کرايه دراستان آذربايجان شرقی فعاليت می کنند گفت:ميانگين سنی ناوگان مسافری استان11سال است.داريوش باقرجوان افزود:برای نوسازی مينی بوس های مسافری80درصدارزش خودروازطريق بانکها باتسهيلات باسود10درصدپرداخت می شود.وی گفت برای نوسازی ناوگان حمل ونقل عمومی کشوراعتبارمناسبی درنظرگرفته شده است واز63 هزاردستگاه خودرومشمول طرح نوسازی ناوگان عمومی درکشورهشت هزاردستگاه خودرودراستان آذربايجان شرقی مشمول اين طرح است. فرماندارشهرستان بستان آبادنيز دراين جلسه باشاره به اهميت بحث حمل ونقل برلزوم ارتقای ايمنی وخدمات رسانی دراين حوزه تاکيدنمود.لازم به ذکراست دراين مراسم که باحضورامام جمعه وفرماندارشهرستان بستان آباد,مديرکل حمل ونقل وپايانه های استان ,مديرصندوق کارآفرينی اميداستان ودست اندرکاران حمل ونقل جاده ای اين شهرستان برگزارشدتعداد16دستگاه سواری بين شهری و10 دستگاه سواری کرايه روستائی فعاليت خودرادربخش حمل ونقل جاده ای آغازنمودند.


مشخصات:
نظرات: *