پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

معرفی معاون ایمنی,فنی وبهره برداری اداره کل حمل ونقل وپایانه های آذربایجان شرقی


معاون ایمنی,فنی وبهره برداری اداره کل حمل ونقل وپایانه های استان آذربایجان شرقی معرفی شد

تاریخ انتشار: 1394/10/15

معاون ایمنی,فنی وبهره برداری اداره کل حمل ونقل وپایانه های استان آذربایجان شرقی معرفی شد.معاون توسعه مدیریت ومنابع سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای طی حکمی اسماعیل اللهیاررابه عنوان معاون ایمنی,فنی وبهره برداری این اداره کل منصوب نمود.لازم به ذکراست ایشان پیش ازاین به عنوان معاون حراست سازمان راهداری وحمل ونقل جاد ه ای مشغول فعالیت بود.


مشخصات:
نظرات: *