پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

بیش از150میلیون خودرودرمحورهای مختلف استان آذربایجان شرقی طی نه ماهه اول سالجاری ترددنموده اند


ترددبيش از150ميليون خودرودرمحورهای آذربايجان شرقی درنه ماهه اول سال1394

تاریخ انتشار: 1394/10/10

بیش از150میلیون خودرودرمحورهای مختلف استان آذربایجان شرقی طی نه ماهه اول سالجاری ترددنموده اند.مديركل حمل ونقل وپايانه هاي استان بااعلام اين خبرافزودطبق اطلاعات دریافتی از78دستگاه ترددشمارآنلاین مستقردرمحورهای استان طی نه ماهه نخست سال1394 این تعدادوسیله نقلیه درجاده های استان ترددکرده اندکه درمقایسه با مدت مشابه سال گذشته 7درصدفزایش داشته است.داریوش باقرجوان گفت ازکل ترددصورت گرفته بیش از25میلیون و220هزاروسیله ازنوع سنگین وحدود125میلیون ازنوع سبک بوده است. وی ادامه داددراین مدت محورهای ایلخچی-تبریز,صوفیان- تبریز وآذرشهر-ایلخچی بیشترین ترددرابه خوداختصاص داده اند. باقرجوان روزهای 7فروردین,27شهریورو15خردادرابه ترتیب پرترددترین روزهای نه ماهه اول سال برشمرد وگفت بالاترین حجم تردددرمحورهای استان مابین ساعات17الی21 صورت گرفته است.وی گفت تحلیل آماربدست آمده نشان میدهدکه بالاترین حجم تردددرمحورها استان مابین ساعات18الی21 بوده است. مديرکل حمل ونقل وپايانه های استان نتايج حاصله ازاين گزارش را به منظوربرنامه ريزي لازم براي كنترل تردددرمحورها توسط دستگاههاي ذيربط،افزايش ايمني ترددجاده اي واطلاع رساني حائزاهميت دانست.


مشخصات:
نظرات: *