پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

كاركنان اداره كل حمل ونقل وپايانه هاي استان آذربايجان شرقي به مناسبت هفته دولت به قلعه جمهور واقع درارتفاعات جنگلهاي ارسباران صعودكردند


صعودكاركنان اداره كل حمل ونقل وپايانه هاي آذربايجان شرقي به قلعه جمهور

تاریخ انتشار: 1394/06/03

كاركنان اداره كل حمل ونقل وپايانه هاي استان آذربايجان شرقي به مناسبت هفته دولت به قلعه جمهور واقع درارتفاعات جنگلهاي ارسباران صعودكردند.دراين برنامه كوه پيمايي كه به منظورتقويت روحيه ورزشي وايجادنشاط كاركنان اين اداره كل انجام شدتعداد30نفرازجمله مديركل ,معاونین وسایرهمکاران حضورداشتندكه ضمن حضوردراين قلعه تاريخي پرچم سازمان راهداري وحمل ونقل جاده اي رابه اهتزازدرآوردند.لازم به ذكراست قلعه جمهورمعروف به دژبابك در50كيلومتري شمال شهرستان اهرودرارتفاعات غربي شعبه اي ازرودبزرگ قره سوبه نام كليبرقرارداردودژي است برفرازقله اي كوهستاني كه درحدود2700مترارتفاع دارد


مشخصات:
نظرات: *