پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیرزمايش امدادونجات جاده اي درتبريزبرگزارشد

تاریخ انتشار: 1393/09/10

رزمايش امدادونجات جاده اي به منظورارزيابي توان نيروهاي امدادي درتبريزبرگزارشددراين رزمايش كه توسط ستادمديريت بحران حمل ونقل اداره كل حمل ونقل وپايانه هاي استان آذربايجان شرقي بامشاركت نيروهاي امدادونجات هلال احمر،اورژانس،پليس راه وتشكلهاي صنفي حمل ونقل استان درپايانه بارتبريزبرگزارشدبرنامه هاي عمليات اطفاي حريق،نجات حادثه ديدگان تصادفات جاده اي وعمليات راپل(رهاسازي ازارتفاع)اجراشدمديركل حمل ونقل وپايانه هاي استان دراين رزمايش بااعلام اينكه35هزارراننده با28هزارو500 دستگاه وسيله نقليه باري درراه توسعه اقتصادي استان فعاليت ميكنندافزود:حمل ونقل جاده اي نقش مهمي درتوسعه اقتصادي برعهده داردداريوش باقرجوان برگزاري رزمايش هاي امدادونجات رادرافزايش توان فني و علمي فعالان بخش حمل ونقل جاده اي موثردانست وگفت اين اداره كل سعي داردبابرگزاري دوره هاي حرفه اي،توان عملياتي رانندگان راافزايش دهدوي برافزايش انسجام نيروهاي امدادوپشتيباني درزمان بلاياي طبيعي تاكيدكردوگفت:رزمايش هاي امدادونجات هم باهدف سنجش آمادگي موجودوافزايش هماهنگي انجام ميشود


مشخصات:
نظرات: *