پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیمديرجديدپايانه مرزي جلفامعرفي شد

تاریخ انتشار: 1393/04/24

مراسم توديع ومعارفه مدير پايانه مرزي جلفابرگزارشدمديركل حمل ونقل وپايانه هاي استان آذربايجان شرقي دراين مراسم بااشاره به اينكه وظيفه سازمان راهداري وحمل ونقل جاده اي مديريت كلان برزيرساختهاي حمل ونقل جاده اي ميباشدگفت جابه جائي سالانه600ميليون تن كالا و400هزارمسافرتوسط ناوگان حمل ونقل جاده اي كشورنشانگراهميت اين مقوله دراقتصادكشورميباشدداريوش باقرجوان افزوددربخش ترانزيت نيزايران ظرفيت بالائي داردواين درمورداستان آذربايجان شرقي نيزصدق ميكندوي وجودمنطقه آزادارس رايك مزيت بزرگ درمقوله ترانزيت براي استان دانست كه بابهره گيري ازقابليتهاي آن وبرنامه ريزي مناسب ميتوان بررونق اقتصادي منطقه افزود دراين مراسم كه باحضورمديرعامل منطقه آزاد،جمعي ازمسئولين شهرستان جلفاومديران ارگانهاي مستقردرپايانه مرزي جلفابرگزارشدحسن داداش زاده به عنوان مديرجديدپايانه مرزي جلفامعرفي وازخدمات سيدحسن قضاتي كه به افتخاربازنشستگي نائل شده است قدرداني گرديد


مشخصات:
نظرات: *