پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیطرح ارتقاي ايمني موتورسواران وعابرين پياده براي سومين سال متوالي درآذربايجان شرقي اجراميشود

تاریخ انتشار: 1393/03/04

طرح ارتقاي ايمني موتورسواران و عابرين پياده، سرنشينان و وانت بارها در استان آذربايجان شرقي سومين سال اجراي خود را سپری مينمايد مديركل حمل و نقل و پايانه‌هاي آذربايجان شرقي با اعلام اين خبرافزود؛ با توجه به اهميت ارتقاي ايمني تردد اقشار آسيب‌پذير جاده‌ای من جمله موتورسواران و عابرين پياده و پيشگيري از تلفات و جراحات آنها و تأثير قابل توجه آموزش و فرهنگ‌سازي و اقدامات ايمن‌سازی فيزيکی در اين مورد، اداره كل حمل و نقل وپايانه هاي استان با همكاري دستگاههاي ذيربط، اجراي طرح ارتقاي ايمني موتورسواران و عابرين پياده را در روستاهاي حوالي محورهاي پرخطر براي موتورسواران و عابرين پياده رااز سال1391 آغاز نمود كه اين طرح امسال سومين سال اجراي خود را در استان پشت سر ميگذارد داريوش باقرجوان ادامه داد براي شروع اين طرح 32 روستا در محورهاي تبريزـ آذرشهرـ عجب‌شير و تبريزـ مرندـجلفا كه در حوزه چهار فرمانداري تبريز، اسكو، آذرشهر و مرند ميباشند، انتخاب و طرح مذكور در آنها اجرا گرديد وي گفت در سال گذشته نيز اين طرح در 31 روستاي حوالی محورآذرشهر- عجب‌شير- بناب- ملكان ـ مياندوآب در حوزة سه فرمانداری عجب‌شير، بناب و ملکان اجراگرديد وبراي سالجاري نيز40روستاي هدف درمحورهاي تبريز-اهر،تبريز-صوفيان،صوفيان-مرند،صوفيان-شبستر،شبستر-تسوج تاانتهاي حوزه،مرند-جلفاومرند-خوي درحوزه چهارفرمانداري تبريز،مرند،شبستروهريس براي اجراي طرح شناسائي شده اند او ادامه داد در راستاي اجراي اين طرح، آموزش حضوري و فرهنگ‌سازي صحيح عبور و مرور با نصب بنر و پوسترهاي حاوي پيام هاي ايمني براي عابرين پياده و موتورسواران و توزيع برخي تجهيزات ايمني مانند كلاه ايمني، حمايل شبرنگ دار و شبرنگ چهارتكه در بين موتورسواران و ساماندهي پلهاي زيرگذر براي عبور عابرين پياده و نصب سرعت‌کاه جاده‌ای در محل‌های عبور عابرين پياده انجام ميگيرد باقرجوان در مورد اثربخشی اجرای اين طرحها نيز گفت طبق آمار ميزان تصادفات فوتي و جرحي از نوع برخورد موتورسيكلت با ساير وسايل نقليه که در آنها وسيلة مقصر موتورسيکلت بوده باشد در سال 1392 نسبت به مدت مشابه سال 1391 حدود12درصدكاهش يافته است که در اين خصوص ارتقاء سطح فرهنگ رانندگی موتورسيکلت و آشکارسازی موتور و رانندة آن بر ایساير وسايط نقليه و استفادة موتورسواران از محل‌های مناسب عبور من‌جمله پل‌های زيرگذر سامان‌دهی‌شده و عدم ورود به جاده اصلی ميتواند تأثيرگذار باشد وی افزود در زمينة ارتقاء ايمنی سرنشينان وسايط نقليه نيز پوسترها و بروشورهای حاوی پيام‌های ايمنی تهيه و با هماهنگی آموزش و پرورش استان در مراکز پيش‌دبستانی و دبستان‌ها با هدف مطلع نمودن دانش‌آموزان و اولياء آنان از استفادة درست از صندلی کودک و بستن صحيح کمربند ايمنی توزيع شده‌است در خصوص ارتقاء ايمنی تردد وانت‌بارها و ادوات کشاورزی نيز علاوه بر ارائة چند اسلايد آموزشی توأم با آموزش موتورسواران و عابرين پياده در روستاها، نسبت به تهيه و نصب بازتاب مخصوص ادوات کشاورزی و وانت‌بارها اقدام و در وسايط نقلية مربوطه جهت آشکارسازی آنها در حين تردد در جاده نصب شده‌است


مشخصات:
نظرات: *