پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیمركزمديريت راههاي استان آذربايجان شرقي دهه فجرامسال افتتاح ميشود

تاریخ انتشار: 1392/11/02

مركزمديريت راههاي استان آذربايجان شرقي همزمان بادهه فجرامسال افتتاح خواهدشدمديركل حمل ونقل وپايانه هاي استان بااعلام اين خبرافزودبهره برداري ازاين مركزبخشي ازبرنامه جامع هوشمندسازي جاده هاي اين اداره كل براي كنترل ترافيك جاده اي،كاهش تصادفات وارتقاي ايمني حمل ونقل ميباشدجوادهدايتي ادامه دادعلاوه برساخت وتجهيزمركزمديريت راههاي استان دراين بخش دردهه فجرسالجاري بهره برداري ازدوتابلوي دروازه اي پيام متغير(VMS)براي اطلاع رساني ترافيكي دردومحورپرترافيك استان يعني اتوبان شهيدكسائي وتبريز-آذرشهر،سامانه هوشمندتركيبي كنترل سرعت ثابت سه راهي خاصبان وسامانه هوشمندكنترل سرعت متوسط محورصوفيان- تبريزآغازخواهدشد


مشخصات:
نظرات: *