پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیمعاون توسعه مديريت ومنابع اداره كل حمل ونقل وپايانه هاي آذربايجان شرقي سرپرست اين اداره كل شد

تاریخ انتشار: 1392/11/20

معاون توسعه مديريت ومنابع اداره كل حمل ونقل وپايانه هاي استان آذربايجان شرقي سرپرست اين اداره كل شدپس ازانتصاب جوادهدايتي مديركل حمل ونقل وپايانه هاي استان به عنوان مديركل دفترآمار،ايمني وترافيك سازمان راهداري وحمل ونقل جاده اي ،سيدصمدسيدزاده،معاون توسعه مديريت ومنابع اين اداره كل باحكم رياست سازمان به عنوان سرپرست اين اداره كل منصوب شد


مشخصات:
نظرات: *