پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیطرح ارتقاي ايمني موتورسواران وعابرين پياده براي دومين

تاریخ انتشار: 1392/08/15

طرح ارتقاي ايمني موتورسواران و عابرين پياده، سرنشينان و ادوات كشاورزي در استان آذربايجان شرقي دومين سال اجراي خود را سپری مينمايد مديركل حمل و نقل و پايانه‌هاي آذربايجان شرقي با اعلام اين خبرافزود؛ با توجه به اهميت ارتقاي ايمني تردد اقشار آسيب‌پذير جاده‌ای من جمله موتورسواران و عابرين پياده كه 28درصد تلفات انساني تصادفات جاده‌اي در سال1390 در استان به اين دو قشر اختصاص داشت و پيشگيري از تلفات و جراحات آنها و تأثير قابل توجه آموزش و فرهنگ‌سازي و اقدامات ايمن‌سازی فيزيکی در اين مورد، اداره كل حمل و نقل وپايانه هاي استان با همكاري دستگاههاي ذيربط، اجراي طرح ارتقاي ايمني موتورسواران و عابرين پياده را در روستاهاي حوالي محورهاي پرخطر براي موتورسواران و عابرين پياده در سال1391 آغاز نمود كه اين طرح امسال دومين سال اجراي خود را در استان پشت سر ميگذارد جواد هدايتي ادامه داد براي شروع اين طرح 32 روستا در محورهاي تبريزـ آذرشهرـ عجب‌شير و تبريزـ مرندـ جلفا كه در حوزه چهار فرمانداري تبريز، اسكو، آذرشهر و مرند ميباشند، انتخاب و طرح مذكور در آنها اجرا گرديد وي گفت در سالجاري نيز اين طرح در 31 روستاي حوالی محورآذرشهر- عجب‌شير- بناب- ملكان ـ مياندوآب در حوزة سه فرمانداری عجب‌شير، بناب و ملکان در حال اجرا ميباشد او ادامه داد در راستاي اجراي اين طرح، آموزش حضوري و فرهنگ‌سازي صحيح عبور و مرور با نصب بنر و پوسترهاي حاوي پيام هاي ايمني براي عابرين پياده و موتورسواران و توزيع برخي تجهيزات ايمني مانند كلاه ايمني، حمايل شبرنگ دار و شبرنگ چهارتكه در بين موتورسواران و ساماندهي پلهاي زيرگذر براي عبور عابرين پياده و نصب سرعت‌کاه جاده‌ای در محل‌های عبور عابرين پياده انجام ميگيرد هدايتي در مورد اثربخشی اجرای اين طرحها نيز گفت طبق آمار ميزان تصادفات فوتي و جرحي از نوع برخورد موتورسيكلت با ساير وسايل نقليه که در آنها وسيلة مقصر موتورسيکلت بوده باشد در شش ماهه اول سالجاري در استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته29درصدكاهش يافته است که در اين خصوص ارتقاء سطح فرهنگ رانندگی موتورسيکلت و آشکارسازی موتور و رانندة آن برای ساير وسايط نقليه و استفادة موتورسواران از محل‌های مناسب عبور من‌جمله پل‌های زيرگذر سامان‌ده#1740;‌شده و عدم ورود به جاده اصلی ميتواند تأثيرگذار باشد وی افزود در زمينة ارتقاء ايمنی سرنشينان وسايط نقليه نيز پوسترها و بروشورهای حاوی پيام‌های ايمنی تهيه و با هماهنگی آموزش و پرورش استان در مراکز پيش‌دبستانی و دبستان‌ها با هدف مطلع نمودن دانش‌آموزان و اولياء آنان از استفادة درست از صندلی کودک و بستن صحيح کمربند ايمنی توزيع شده‌است در خصوص ارتقاء ايمنی تردد وانت‌بارها و ادوات کشاورزی نيز علاوه بر ارائة چند اسلايد آموزشی توأم با آموزش موتورسواران و عابرين پياده در روستاها، نسبت به تهيه و نصب بازتاب مخصوص ادوات کشاورزی و وانت‌بارها اقدام و در وسايط نقلية مربوطه جهت آشکارسازی آنها در حين تردد در جاده نصب شده‌است


مشخصات:
نظرات: *