پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیجلسه كارگروه ارتقاي سطح خدمات حمل ونقل مسافرآذربايجان شرقي باموضوع كاروانهاي سالگردارتحال

تاریخ انتشار: 1392/02/30

جلسه كارگروه ارتقاي سطح خدمات حمل ونقل مسافراستان اذربايجان شرقي باموضوع كاروانهاي سالگردارتحال حضرت امام خميني(ره)برگزارشددراين جلسه كه باحضورمسئولان اداره كل حمل ونقل وپايانه ها وروساي تشكلهاي صنفي حمل ونقل مسافراستان برگزارشدحاضران به بحث ،بررسي وتبادل نظردرموردبرنامه ريزي مطلوب براي اعزام كاروانهاي سالگردارتحال رهبركبيرانقلاب اسلامي پرداختندلازم به ذكراست اين دومين جلسه كارگروه ارتقاي سطح خدمات حمل ونقل مسافراستان ميباشدكه باهدف ايجادتعامل وهمفكري بين صنوف براي حل مسائل مختلف بخش وارتقاي سطح خدمات رساني به مسافران حمل ونقل عمومي جاده اي تشكيل يافته است


مشخصات:
نظرات: *