پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیبازديدمديركل حمل ونقل وپايانه هاي آذربايجان شرقي ازپايانه مسافري مرند

تاریخ انتشار: 1391/08/04

مديركل حمل ونقل وپايانه هاي استان آذربايجان شرقي ازپايانه مسافري شهرمرندبازديدنمودجوادهدايتي دراين برنامه ضمن بازديدازبخشهاي مختلف پايانه مسافري اين شهربااعضاي انجمن صنفي شركتهاي مسافري مرندوجلفاورانندگان بخش مسافرديداروگفتگونموددراين ديداراعضاانجمن ورانندگان به بيان مسائل ومشكلات حوزه حمل ونقل مسافري شهرستان پرداختندمديركل حمل ونقل وپايانه هاي استان نيزدراين ديدارضمن بيان اينكه پايانه مسافري فعلي درشان شهرمرندنميباشدبرتلاش بيشتربراي بهينه سازي پايانه مسافري وتلاش براي ارتقاي خدمات رساني به مسافران تاكيدنمود


مشخصات:
نظرات: *