پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیپارك ترافيك مرندباحضوراستاندارآذربايجان شرقي افتتاح شد

تاریخ انتشار: 1391/08/03

پارك ترافيك شهرمرندباحضوراستاندارآذربايجان شرقي افتتاح شد درآيين گشايش اين پارك كه باهمكاري شهرداريمرند واداره كل حمل ونقل وپايانه هاي استان آذربايجان شرقي احداث شده است معاون امورعمراني استانداري،مديركل حمل ونقل وپايانه هاوجمعي ازمسئولان استاني وشهرستان حضورداشتند اين پارك به منظورآموزش قوانين راهنمائي ورانندگي وترافيك به كودكان ونوجوانان ودرزميني به مساحت5/1هكتاراحداث شده است وداراي خيابان،خطوط گذرعابرپياده،تابلوها وعلائم راهنمايي ورانندگي ،خودروهاي آموزشي وكلاس آموزش ميباشدلازم به ذكراست درحال حاضر دوپارك آموزش ترافيك درسطح شهرتبريزويك پارك درملكان فعاليت ميكنند


مشخصات:
نظرات: *