پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیافزايش125درصدي كالاي ترانزيت شده ازمرزهاي آذربايجان شرقي طي مهرماه سال1391

تاریخ انتشار: 1391/08/07

آماركالاي ترانزيت شده ازمرزهاي جلفاونوردوزدراستان آذربايجان شرقي طي مهرماه سال1391نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزايش يافتمديركل حمل ونقل وپايانه هاي استان آذربايجان شرقي بااعلام اين خبرافزودطي مهرماه سال جاري22هزارو446تن كالا ازمرزهاي جلفاونوردوزترانزيت شده است كه نسبت به مدت مشابه سال90 افزايش125درصدي رانشان ميدهدجوادهدايتي ميانگين رشدميزان كالاي ترانزيت شده دراين مدت درسطح كشوررا4/7درصداعلام نموده وگفت مرزجلفابابيش از18هزارتن ترانزيت كالادرمهرماه سالجاري نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته144درصدرشدداشته استوي ادامه داددرهمين مدت ازمرزنوردوزنيزبيش از4هزارتن كالاترانزيت شده است كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزايش67درصدي داشته است


مشخصات:
نظرات: *