پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیراه اندازي سامانه چاپ كارت هوشمندرانندگان وناوگان حمل ونقل درآذربايجان شرقي

تاریخ انتشار: 1391/08/17

سامانه چاپ كارت هوشمند حرفه اي رانندگان وناوگان حمل ونقل جاده اي دراداره كل حمل ونقل وپايانه هاي استان آذربايجان شرقي راه اندازي شدمديركل حمل ونقل وپايانه هاي استان بااعلام اين خبرافزود: با خريد و استقرارتجهيزات پيشرفته موردنياز و راه اندازي اين سامانه منبعد مدت زمان چاپ كارت هوشمندناوگان ورانندگان حمل ونقل جاده اي كه به صورت متمركز در تهران انجام مي گرفت وبراي اينكه كارتها به دست رانندگان برسد،زمان طولاني تري راطي ميكرد به حداقل ممكن خواهد رسيدجوادهدايتي گفت اين امردر راستاي طرح كلان برخط سازي صدوربارنامه در استان بوده و ارتقاي سرعت خدمات رساني به شاغلين بخش حمل ونقل رابدنبال خواهدداشتوي ادامه دادباراه اندازي اين سامانه به زودي چاپ كارتهاي هوشمندرانندگان وناوگان حمل ونقل جاده اي استانهاي شمالغرب كشور از جمله اردبيل،زنجان وآذربايجان غربي نيزبه مركزيت اين اداره كل چاپ خواهد شد


مشخصات:
نظرات: *