پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیتجليل ازايثارگران اداره كل حمل ونقل وپايانه هاي آذربايجان شرقي

تاریخ انتشار: 1392/02/03

ايثارگران اداره كل حمل ونقل وپايانه هاي استان آذربايجان شرقي تجليل شدنددر مراسمي كه باحضورمديركل حمل ونقل وپايانه هاي استان،مسئول امورايثارگران سازمان راهداري وحمل ونقل جاده اي،ايثارگران اين اداره كل واعضاي شوراي فرماندهي پايگاه مقاومت خاتم الانبيابرگزارشدازدونفرازايثارگران اين اداره كل به نام حسن نظامي پورواحدتقي پوربااهدالوح تقديرقدرداني شدهمچنين درجلسه اي باحضورمسئول امورايثارگران سازمان وايثارگران اين اداره كل مسائل ومشكلات اين عزيزان موردبررسي قرارگرفت


مشخصات:
نظرات: *