پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیتقديرفرماندارشبسترازمسئول دفترنمايندگي اداره كل دراين شهرستان

تاریخ انتشار: 1392/02/01

فرماندارشهرستان شبسترازمسئول دفترنمايندگي اداره كل حمل ونقل وپايانه هاي استان دراين شهرستان تقديرنمودجمشيدعقلمندفرماندارشبستردراين تقديرنامه ازغلامحسين جسورمسئول دفترنمايندگي شبستربدليل تلاشهاي شبانه روزي درامورحمل ونقل شهرستان كه همراه بافعاليت چشمگير،كوشش پيگيرهمراه باصداقت واهتمام درجهت رفع مشكلات ميباشدقدرداني نمود


مشخصات:
نظرات: *