پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
از  SHIFT+ENTERبراي باز كردن منو استفاده كنيد(پنجره جديد)
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
1398/08/19بلهمعاون وزيرورييس سازمان راهداري وحمل ونقل جاده اي ازفعاليت هاي مجدانه مديركل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان آذربايجان شرقي تقديركرد.http://www.a-sharghi.rmto.ir/NewsPicture/232d760c88fc4e0dab896adf0db0efd5.gifآبان1398روابط عمومی
خبر تصویری نمیباشد
1398/08/19
  
1398/08/17بلهمعاون وزیرورییس سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای محورهای مختلف استان آذربایجان شرقی بازدیدنمودhttp://www.a-sharghi.rmto.ir/NewsPicture/f117111cdf1e4b0a9e55969ed5c3aeb1.JPGآبان1398روابط عمومی
خبر تصویری نمیباشد
1398/08/17
  
1398/08/17بله اطلاعیهhttp://www.a-sharghi.rmto.ir/NewsPicture/آرم سازمان.jpgآبان1398روابط عمومی
خبر تصویری نمیباشد
1398/08/17
  
1398/08/13بلهمعاون حمل و نقل اداره کل راهداری وحمل ونقل  جاده ای  آذربایجان شرقی گفت: بیش از70 درصد اتوبوس های ناوگان حمل ونقل عمومی مسافری استان زیر 15 سال و 38 درصد ناوگان باری بالای 25 سال عمر دارند.http://www.a-sharghi.rmto.ir/NewsPicture/16af03ce783244759e0038e0f73d24ff.JPGآبان1398روابط عمومی
خبر تصویری نمیباشد
1398/08/13
  
1398/08/12بلهپدافندغیرعامل نقش مهم وحیاتی درحوزه های راهداری وحمل ونقل جاده ای استان آذربایجان شرقی ایفا می کندhttp://www.a-sharghi.rmto.ir/NewsPicture/84cd170d5e344832bb8630e4d2c722a1.jpgآبان1398روابط عمومی
خبر تصویری نمیباشد
1398/08/12
  
1398/08/11بلهاداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان آذربایجان شرقی درطرح پاکسازی محیط های خدمات رسانی به صورت فعال حضوریافتhttp://www.a-sharghi.rmto.ir/NewsPicture/86303e4111694cbe8fe83c3f6ff510bc.JPGآبان1398روابط عمومی
خبر تصویری نمیباشد
1398/08/11
  
1398/08/06بلهطرح ارتقای فرهنگ ایمنی ترافیک برای دانش آموزان 40 باب دبستان مدارس حاشیه راههای استان اذربایجان شرقی اجرامی شودhttp://www.a-sharghi.rmto.ir/NewsPicture/ca6be8d598f24aab9932ce26bf30e0d0.jpgآبان1398روابط عمومی
خبر تصویری نمیباشد
1398/08/06
  
1398/08/04بلهطی شش ماهه اول سال 1398کمیسیون رسیدگی به تخلفات حمل ونقل اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای آذربایجان شرقی تعداد288 موردتخلفات را مورد بررسی قرارداده واحکام لازم راصادرنموده است.http://www.a-sharghi.rmto.ir/NewsPicture/آرم سازمان.jpgآبان1398روابط عمومی
خبر تصویری نمیباشد
1398/08/04
  
1398/08/04بلهبیست وسومين جلسه کمیسیون اجرایی مدیریت ایمنی حمل ونقل آذربایجان شرقی برگزارشدhttp://www.a-sharghi.rmto.ir/NewsPicture/3d8a366c9d7c4503bc71d981913af42a.JPGآبان1398روابط عمومی
خبر تصویری نمیباشد
1398/08/04
  
1398/08/04بلهبيش از167ميليون و358هزار ترددخودرودرمحورهاي مختلف استان آذربايجان شرقي طي هفت ماهه اول سال 1398 ثبت شد. http://www.a-sharghi.rmto.ir/NewsPicture/83d385836748464b8fe4bde1c756fec2.JPGآبان1398روابط عمومی
خبر تصویری نمیباشد
1398/08/04
  
1398/07/30بلهطی شش ماهه نخست سالجاری205 کیلومتراز جاده های استان اذربایجان شرقی روکش آسفالت شدhttp://www.a-sharghi.rmto.ir/NewsPicture/f445e36f78b84f8e99fe4eaf1f33f3cb.jfifمهر1398روابط عمومی
خبر تصویری نمیباشد
1398/07/30
  
1398/07/30بلهاحداث وتکمیل بیش از400 کیلومتراز راههای فرعی وروستایی استان آذربایجان شرقی درقالب طرح ابرار دردست اجرامی باشد.http://www.a-sharghi.rmto.ir/NewsPicture/81e2c5bb3bd14fa6a4249e4bff8bae2e.jpgمهر1398روابط عمومی
خبر تصویری نمیباشد
1398/07/30
  
1398/07/18بلهناوگان حمل ونقل مسافری آذربایجان شرقی بیش از17 هزار و800 زائراربعین حسینی راازآغازاجرای طرح تردد زائرین اربعین حسینی(ع) جابه جاکرده استhttp://www.a-sharghi.rmto.ir/NewsPicture/alizadeh urojali.JPGمهر1398روابط عمومی
خبر تصویری نمیباشد
1398/07/18
  
1398/07/13بلهپایانه های مرزی جلفا ونوردوزدرشش ماهه اول سال1398 شاهدترددبیش از786هزارمسافربودندhttp://www.a-sharghi.rmto.ir/NewsPicture/پایانه مرزی نوردوز.JPGمهر1398روابط عمومی
خبر تصویری نمیباشد
1398/07/13
  
1398/07/13بلهبه گزارش روابط عمومي اداره كل راهداري وحمل ونقل جاده اي آذربايجان شرقي  اورجعلی علیزاده مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان آذربایجان شرقی در بازدید از راههای مواصلاتی شهرستان کلیبر گفتhttp://www.a-sharghi.rmto.ir/NewsPicture/علیزاده مدیر آرشیو.JPGمهر1398روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اذربایجان شرقی
خبر تصویری نمیباشد
1398/07/13
  
1398/07/11خير در جلسه شورای راهداری مطرح شد تمام امکانات و تجهیزات راهداری در خدمت زائران ابا عبدالله الحسین (ع) می باشد.http://www.a-sharghi.rmto.ir/NewsPicture/شورای راهداری مهر 98.JPGمهر1398روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اذربایجان شرقی
خبر تصویری نمیباشد
1398/07/11
  
1398/07/10بلهمیزان جابه جایی بارتوسط ناوگان حمل ونقل کالای استان آذربایجان شرقی 13درصد طی شش ماهه اول سال 1398 نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافتhttp://www.a-sharghi.rmto.ir/NewsPicture/آرم سازمان.jpgمهر1398روابط عمومی
خبر تصویری نمیباشد
1398/07/10
  
1398/07/09بلهبه گزارش روابط عمومي اداره كل راهداري وحمل ونقل جاده اي آذربايجان شرقي جلسه بررسی راهکارهای بهبودایمنی بزرگراه شهیدکسایی تبریز طبق مصوبات بيست دومين جلسه كمیسيون مديريت ايمني حمل ونقل استان آذربايجان شرقي باحضوراعضاي كمیسيون برگزارشد.http://www.a-sharghi.rmto.ir/NewsPicture/d72937f1ce21421fb627fc8f4131e224.jpgمهر1398روابط عمومی
خبر تصویری نمیباشد
1398/07/09
  
1398/07/07بلهبيش از145ميليون و819هزار ترددخودرودرمحورهاي مختلف استان آذربايجان شرقي طي شش ماهه اول سال 1398 ثبت شد. http://www.a-sharghi.rmto.ir/NewsPicture/be17f24f99794325baee0062c2a41f55.JPGمهر1398روابط عمومی
خبر تصویری نمیباشد
1398/07/07
  
1398/07/06بلهمدیرکل دفتر ترانزیت و حمل‌ونقل بین‌المللی سازمان راهداری و حمل ونقل جاده‌ای گفت: ۷۵ درصد از مجموع ناوگان اتوبوسرانی کشور به ستاد اربعین برای اعزام زائران اختصاص می یابدhttp://www.a-sharghi.rmto.ir/NewsPicture/2f00705d35d74c2cb2b59b8500c4354d.jpgمهر1398روابط عمومی
خبر تصویری نمیباشد
1398/07/06
  
1398/06/30بلهناوگان حمل ونقل عمومی کالای استان 234360تن نهاده های دامی وکالاهای اساسی رابه مقصدآذربایجان شرقی حمل نمودhttp://www.a-sharghi.rmto.ir/NewsPicture/5d3eba1652df44feb6d36623cbd66a9d.jpgشهریور1398روابط عمومی
خبر تصویری نمیباشد
1398/06/30
  
1398/06/28بلهمدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان آذربایجان شرقی از فعاليت راهداران با ۱۷ دستگاه ماشين آلات راهداري درمرزمهران خبر داد.http://www.a-sharghi.rmto.ir/NewsPicture/94d741d768a74cd88ddf749df19b3b96.jpgشهریور1398روابط عمومی
خبر تصویری نمیباشد
1398/06/28
  
1398/06/20بلهاداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای آذربایجان شرقی به عنوان دستگاه منتخب در ارائه خدمات برتر درجشنواره شهیدرجایی این استان برگزیده شدhttp://www.a-sharghi.rmto.ir/NewsPicture/4ef7db2f1c7942a6b41f17d888ded13b.JPGشهریور1398روابط عمومی
خبر تصویری نمیباشد
1398/06/20
  
1398/06/12بلهطرح ارتقای فرهنگ ایمنی ترافیک به یک مطالبه اجتماعی درسطح جامعه ازاهداف مهم سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای می باشدhttp://www.a-sharghi.rmto.ir/NewsPicture/af75f47ed8bd4a96ba3950c6669b4da5.JPGشهریور1398روابط عمومی
خبر تصویری نمیباشد
1398/06/12
  
1398/06/06بلهدومین جلسه کارگروه توسعه مدیریت ومنابع اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای آذربایجان شرقی باحضورمعاون توسعه مدیریت وسرمایه انسانی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان ورییس گروه نوسازی اداری ومدیریت عملکرد این سازمان برگزارشدhttp://www.a-sharghi.rmto.ir/NewsPicture/68d0ec0a761349c1865f54f65dcbd2a7.jpgشهریور1398روابط عمومی
خبر تصویری نمیباشد
1398/06/06
  
1398/06/02بلهبهره برداری از21 طرح مختلف حوزه راهداری وحمل ونقل جاده ای درهفته دولت سالجاری آغازمی شودhttp://www.a-sharghi.rmto.ir/NewsPicture/9e885f5e1a6a46469ed2ecb38236ea55.jpgشهریور1398روابط عمومی
خبر تصویری نمیباشد
1398/06/02
  
1398/06/02بلهبیست وچهارمین کنفرانس بین المللی جامعه ایمن بامحوریت ایمنی راهها برای اولین باردرجمهوری اسلامی ایران به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز آغازبه کارکرد.http://www.a-sharghi.rmto.ir/NewsPicture/318709c707234084b05ba37c01ba9495.jpgشهریور1398روابط عمومی
خبر تصویری نمیباشد
1398/06/02
  
1398/05/23بله مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان‌شرقی گفت: آمار تلفات جاده‌ای استان تا ۲۲ مرداد امسال ‌نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳.۱ درصد کاهش یافته است.http://www.a-sharghi.rmto.ir/NewsPicture/b6defcbc5216499194a5f6a1b2165830.JPGمرداد1398روابط عمومی
خبر تصویری نمیباشد
1398/05/23
  
1398/05/19بلهپایانه های مرزی جلفا ونوردوزدرچهار ماهه اول سال1398 شاهدترددبیش از488هزارمسافربودندhttp://www.a-sharghi.rmto.ir/NewsPicture/2762de570d4c4ed3aa678632174f067c.JPGمرداد1398روابط عمومی
خبر تصویری نمیباشد
1398/05/19
  
1398/05/17بلهدستگاههای ذیربط درجابه جایی زائرین اربعین حسینی 1398 برنامه های خودرادرجلسه کمیته خدمات حمل ونقل وسوخت ستاداربعین حسینی آذربایجان شرقی تشریح نمودندhttp://www.a-sharghi.rmto.ir/NewsPicture/dv_f903e059fda54cc0aa8daa1fd7767b9f.jpgمرداد1398روابط عمومی
خبر تصویری نمیباشد
1398/05/17
1 - 30بعدی