پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
از  SHIFT+ENTERبراي باز كردن منو استفاده كنيد(پنجره جديد)
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
1398/06/20بلهاداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای آذربایجان شرقی به عنوان دستگاه منتخب در ارائه خدمات برتر درجشنواره شهیدرجایی این استان برگزیده شدhttp://www.a-sharghi.rmto.ir/NewsPicture/4ef7db2f1c7942a6b41f17d888ded13b.JPGشهریور1398روابط عمومی
خبر تصویری نمیباشد
1398/06/20
  
1398/06/12بلهطرح ارتقای فرهنگ ایمنی ترافیک به یک مطالبه اجتماعی درسطح جامعه ازاهداف مهم سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای می باشدhttp://www.a-sharghi.rmto.ir/NewsPicture/af75f47ed8bd4a96ba3950c6669b4da5.JPGشهریور1398روابط عمومی
خبر تصویری نمیباشد
1398/06/12
  
1398/06/06بلهدومین جلسه کارگروه توسعه مدیریت ومنابع اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای آذربایجان شرقی باحضورمعاون توسعه مدیریت وسرمایه انسانی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان ورییس گروه نوسازی اداری ومدیریت عملکرد این سازمان برگزارشدhttp://www.a-sharghi.rmto.ir/NewsPicture/68d0ec0a761349c1865f54f65dcbd2a7.jpgشهریور1398روابط عمومی
خبر تصویری نمیباشد
1398/06/06
  
1398/06/02بلهبهره برداری از21 طرح مختلف حوزه راهداری وحمل ونقل جاده ای درهفته دولت سالجاری آغازمی شودhttp://www.a-sharghi.rmto.ir/NewsPicture/9e885f5e1a6a46469ed2ecb38236ea55.jpgشهریور1398روابط عمومی
خبر تصویری نمیباشد
1398/06/02
  
1398/06/02بلهبیست وچهارمین کنفرانس بین المللی جامعه ایمن بامحوریت ایمنی راهها برای اولین باردرجمهوری اسلامی ایران به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز آغازبه کارکرد.http://www.a-sharghi.rmto.ir/NewsPicture/318709c707234084b05ba37c01ba9495.jpgشهریور1398روابط عمومی
خبر تصویری نمیباشد
1398/06/02
  
1398/05/23بله مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان‌شرقی گفت: آمار تلفات جاده‌ای استان تا ۲۲ مرداد امسال ‌نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳.۱ درصد کاهش یافته است.http://www.a-sharghi.rmto.ir/NewsPicture/b6defcbc5216499194a5f6a1b2165830.JPGمرداد1398روابط عمومی
خبر تصویری نمیباشد
1398/05/23
  
1398/05/19بلهپایانه های مرزی جلفا ونوردوزدرچهار ماهه اول سال1398 شاهدترددبیش از488هزارمسافربودندhttp://www.a-sharghi.rmto.ir/NewsPicture/2762de570d4c4ed3aa678632174f067c.JPGمرداد1398روابط عمومی
خبر تصویری نمیباشد
1398/05/19
  
1398/05/17بلهدستگاههای ذیربط درجابه جایی زائرین اربعین حسینی 1398 برنامه های خودرادرجلسه کمیته خدمات حمل ونقل وسوخت ستاداربعین حسینی آذربایجان شرقی تشریح نمودندhttp://www.a-sharghi.rmto.ir/NewsPicture/dv_f903e059fda54cc0aa8daa1fd7767b9f.jpgمرداد1398روابط عمومی
خبر تصویری نمیباشد
1398/05/17
  
1398/05/14بلهبیست ویکمین جلسه کمیسیون اجرایی مدیریت ایمنی حمل ونقل آذربایجان شرقی بامحوریت سفرهای تابستانی برگزارشدhttp://www.a-sharghi.rmto.ir/NewsPicture/c5472f913d9a4440a5a9aa1ad2aa8b09.JPGمرداد1398روابط عمومی
خبر تصویری نمیباشد
1398/05/14
  
1398/05/12بلهاداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای آذربایجان شرقی باتشکیل ستاداربعین آماده ارائه خدمات به زائرین اربعین حسینی می باشدhttp://www.a-sharghi.rmto.ir/NewsPicture/dv_f903e059fda54cc0aa8daa1fd7767b9f.jpgمرداد1398روابط عمومی
خبر تصویری نمیباشد
1398/05/12
  
1398/05/05بلهبيش از93ميليون و436هزار ترددخودرودرمحورهاي مختلف استان آذربايجان شرقي طي چهار ماهه اول سال 1398 ثبت شد. http://www.a-sharghi.rmto.ir/NewsPicture/0af24019f8084efeb82848b7925a01f8.JPGمرداد1398روابط عمومی
خبر تصویری نمیباشد
1398/05/05
  
1398/04/31بلهتیم کوهنوردی وزارت راه وشهرسازی به قله سلطان کوه سهنددراستان آذربایجان شرقی صعودکرد.http://www.a-sharghi.rmto.ir/NewsPicture/16cd7ca6e65d48f6855884d88bbe5a1d.jpgتیر1398روابط عمومی
خبر تصویری نمیباشد
1398/04/31
  
1398/04/26بلهمدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان‌شرقی با اشاره به ظرفیت ناوگان حمل و نقل جاده ای گفت: در سه ماهه نخست امسال، ۴.۴ میلیون تن بار از طریق ناوگان جاده ای در این استان حمل شده است.http://www.a-sharghi.rmto.ir/NewsPicture/943bd83f516f4b66abaed6b2812ed1c7.jpgتیر1398روابط عمومی
خبر تصویری نمیباشد
1398/04/26
  
1398/04/24بلههمایش (نمازگام اول سفرایمن)بامحوریت گسترش فرهنگ نماز درسفرهای جاده ای درتبریزبرگزارشد.http://www.a-sharghi.rmto.ir/NewsPicture/b5812cf069854d9fa96ed8bcdb1d2c52.JPGتیر1398روابط عمومی
خبر تصویری نمیباشد
1398/04/24
  
1398/04/18بلهاجرای طرح بازدید وکنترل ناوگان حمل ونقل عمومی همزمان باآغاز سفرهای تابستانی دراستان آذربایجان شرقی آغازشدhttp://www.a-sharghi.rmto.ir/NewsPicture/1327d54c8e9d4a58bcda94000a9f807a.jpgتیر1398روابط عمومی
خبر تصویری نمیباشد
1398/04/18
  
1398/04/16بلهاجرای طرح راهداری محوری باهدف ارتقای ایمنی وکیفیت جاده های استان اذربایجان شرقی آغازشد.http://www.a-sharghi.rmto.ir/NewsPicture/11111cfa784e4b8a8d381a633d5e4c7a.jpgتیر1398روابط عمومی
خبر تصویری نمیباشد
1398/04/16
  
1398/04/12بلهناوگان حمل ونقل عمومی کالای استان 84708تن نهاده های دامی وکالاهای اساسی رابه مقصدآذربایجان شرقی حمل نمودhttp://www.a-sharghi.rmto.ir/NewsPicture/dv_f903e059fda54cc0aa8daa1fd7767b9f.jpgتیر1398روابط عمومی
خبر تصویری نمیباشد
1398/04/12
  
1398/04/06بلهکامیونهای خروجی ایرانی از پرداخت نرخ تعادلی 200 لیتر سوخت در پایانه های مرزی جلفا و نوردوزمعاف شدند. http://www.a-sharghi.rmto.ir/NewsPicture/a2972c8434f4439dacc7ae4cf1abe11f.JPGتیر1398روابط عمومی
خبر تصویری نمیباشد
1398/04/06
  
1398/04/05بلهبيش از68ميليون و382هزار ترددخودرودرمحورهاي مختلف استان آذربايجان شرقي طي سه ماهه اول سال 1398 ثبت شدhttp://www.a-sharghi.rmto.ir/NewsPicture/5c7daeffb2014dae872e8a4d81e0c497.JPGتیر1398روابط عمومی
خبر تصویری نمیباشد
1398/04/05
  
1398/04/03بلهاداره راهداری وحمل ونقل جاده ای شهرستان هوراندآذربایجان شرقی به عنوان 21 امین اداره راهداری وحمل ونقل جاده ای شهرستانی این اداره کل تشکیل شدhttp://www.a-sharghi.rmto.ir/NewsPicture/d6eb4e9969de43e385b5935d7df66c26.jpgتیر1398روابط عمومی
خبر تصویری نمیباشد
1398/04/03
  
1398/03/29بلهعضوهیئت عامل سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای و نماینده تام الاختیاررییس سازمان درامور فن آوری اطلاعات وسرمایه گذاری وهیئت همراه ازحوزه های مختلف راهداری وحمل ونقل جاده ای استان آذربایجان شرقی بازدیدنمود. http://www.a-sharghi.rmto.ir/NewsPicture/f51daadb37904142832c71f3fe2d714a.JPGخرداد1398روابط عمومی
خبر تصویری نمیباشد
1398/03/29
  
1398/03/26بلهانجمنهای صنفی رانندگان وسائط نقلیه سنگین فعال آذربایجان شرقی درحمل کالاهای اساسی ونهاده های دامی توسط اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان موردتقدیرقرارگرفتندhttp://www.a-sharghi.rmto.ir/NewsPicture/7de56fdf62ac4003a3969592a2de34c3.JPGخرداد1398روابط عمومی
خبر تصویری نمیباشد
1398/03/26
  
1398/03/25بلهمعاون راهداری سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای که به همراه وزیر راه وشهرسازی وسایرمعاونین این وزارتخانه به استان آذربایجان شرقی سفرکرده بود ازمحورهای مختلف این استان بازدیدنمودhttp://www.a-sharghi.rmto.ir/NewsPicture/244b33833e41482881cadae817ec9eea.JPGخرداد1398روابط عمومی
خبر تصویری نمیباشد
1398/03/25
  
1398/03/19بلهاجرای عملیات روکش آسفالت جاده مراغه – هشترود استان آذربایجان شرقی به طول42 کیلومترآغازشدhttp://www.a-sharghi.rmto.ir/NewsPicture/36bf89ddf70d423ab8432bef6dec4035.jpgخرداد1398روابط عمومی
خبر تصویری نمیباشد
1398/03/19
  
1398/03/18بلهمعاون راههای فرعی وروستایی سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای ازمحورهای فرعی وروستایی شهرستانهای کلیبر,خداآفرین وهورانددراستان آذربایجان شرقی بازدیدنمودhttp://www.a-sharghi.rmto.ir/NewsPicture/25be7643ba8746fbbe7ce2cead348d40.JPGخرداد1398روابط عمومی
خبر تصویری نمیباشد
1398/03/18
  
1398/03/12بلهبیستمین جلسه کمیسیون اجرایی مدیریت ایمنی حمل ونقل آذربایجان شرقی بامحوریت راهبری تصادفات استان به ریاست استاندار آذربایجان شرقی برگزارشدhttp://www.a-sharghi.rmto.ir/NewsPicture/94c0be85cb304f47839d8a491574a135.JPGخرداد1398روابط عمومی
خبر تصویری نمیباشد
1398/03/12
  
1398/03/11بلهناوگان حمل ونقل عمومی کالای استان 15354 تن نهاده های دامی رابه مقصدآذربایجان شرقی حمل نمودhttp://www.a-sharghi.rmto.ir/NewsPicture/dv_f903e059fda54cc0aa8daa1fd7767b9f.jpgخرداد1398روابط عمومی
خبر تصویری نمیباشد
1398/03/11
  
1398/03/07بلهبیست کامیون ازاداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای آذربایجان شرقی برای حمل نهاده های دامی سهیمه استان به بندرامام خوزستان اعزام شدhttp://www.a-sharghi.rmto.ir/NewsPicture/dv_f903e059fda54cc0aa8daa1fd7767b9f.jpgخرداد1398روابط عمومی
خبر تصویری نمیباشد
1398/03/07
  
1398/02/31بلهآزادسازی حریم قانونی ورودی شهرهای بزرگ درنوزدهمین جلسه کمیسیون اجرایی مدیریت ایمنی حمل ونقل استان اذربایجان شرقی موردتاکیدقرارگرفت.http://www.a-sharghi.rmto.ir/NewsPicture/3968874adbaf4c2dbd50e26da85e6f0d.JPGاردیبهشت1398روابط عمومی
خبر تصویری نمیباشد
1398/02/31
  
1398/02/15بلهاستاندارآذربایجان شرقی از اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان برای ارائه خدمات مناسب درایام سفرهای نوروزی به مسافران قدردانی نمودhttp://www.a-sharghi.rmto.ir/NewsPicture/d76c402347ca4d8d9938c7e7c3477827.jpgاردیبهشت1398روابط عمومی
خبر تصویری نمیباشد
1398/02/15
1 - 30بعدی