پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
از  SHIFT+ENTERبراي باز كردن منو استفاده كنيد(پنجره جديد)
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
1399/01/09بلهترددخودروها درمحورهای مختلف استان اذربایجان شرقی طی روز8 فروردین ماه 68درصدکاهش یافت http://www.a-sharghi.rmto.ir/NewsPicture/e43dbdfd15a3436d83c8ef9643631730.JPGفروردین1398روابط عمومی
خبر تصویری نمیباشد
1399/01/09
  
1399/01/06بلهمحدودیت ترددخودروها دربرخی ازمحورهای آستان اذربایجان شرقی برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونااز5 فروردین ماه اعمال می شود.http://www.a-sharghi.rmto.ir/NewsPicture/01bf8f2671d54d028a225765dee9a144.pngفروردین1398روابط عمومی
خبر تصویری نمیباشد
1399/01/06
  
1399/01/05بلهترددخودروها درمحورهای مختلف استان اذربایجان شرقی ازاول تاچهارم فروردین ماه سالجاری62 درصدکاهش یافت http://www.a-sharghi.rmto.ir/NewsPicture/36c52cb6806c43df9baa799056457d27.JPGاسفند1398روابط عمومی
خبر تصویری نمیباشد
1399/01/05
  
1398/12/26بلهترددخودروها درمحورهای مختلف استان اذربایجان شرقی 23 درصدکاهش یافت http://www.a-sharghi.rmto.ir/NewsPicture/83869bcf3f3a459096bfe778b02ec376.JPGاسفند1398روابط عمومی
خبر تصویری نمیباشد
1398/12/26
  
1398/12/22بلهاستاندارآذربایجان شرقی برای همکاری دربرگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی تشکرو قدردانی نمود.http://www.a-sharghi.rmto.ir/NewsPicture/94b31619e4d544d6bdf87ea6c9a95517.pngاسفند1398روابط عمومی
خبر تصویری نمیباشد
1398/12/22
  
1398/12/22بلهممنوعیت تردد خودروهای سنگین باری در محورهای ارتباطی استان آذربایجان شرقی http://www.a-sharghi.rmto.ir/NewsPicture/1295e02f0a3d461db2e4d5127e842a71.pngاسفند1398روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اذربایجان شرقی
خبر تصویری نمیباشد
1398/12/22
  
1398/12/22بلهترددخودروها درمحورهای مختلف استان اذربایجان شرقی 20 درصدکاهش یافت http://www.a-sharghi.rmto.ir/NewsPicture/4b88d620d431455d92d71a7870d16b13.JPGاسفند1398روابط عمومی
خبر تصویری نمیباشد
1398/12/22
  
1398/12/20بلهمدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان آذربایجان شرقی ازمحدودیت تردد ناوگان باری و مسافری در پایانه های مرزی نوردوز و جلفا خبر داد http://www.a-sharghi.rmto.ir/NewsPicture/4c9d2c3a912843ad8bc98130e0c2e2c1.pngاسفند1398روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اذربایجان شرقی
خبر تصویری نمیباشد
1398/12/20
  
1398/12/15بلهچهارمین جلسه کارگروه توسعه مدیریت اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای آذربایجان شرقی بامحوریت بررسی عملکردسال1398محورهای ارزیابی عملکردباحضورمعاون توسعه مدیریت وسرمایه انسانی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی آذربایجان شرقی وکارشناسان این سازمان برگزارشد.http://www.a-sharghi.rmto.ir/NewsPicture/ecfd1c0c8da94d809543c766153498c2.jpgاسفند1398روابط عمومی
خبر تصویری نمیباشد
1398/12/15
  
1398/12/11بلهضدعفونی کردن وگندزدایی پایانه های مرزی جلفا ونوردوز,پایانه بارتبریز وپایانه های مسافری اذربایجان شرقی به منظورپیشگیری ازشیوع ویروس کرونادردستورکاراداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان قرارداردhttp://www.a-sharghi.rmto.ir/NewsPicture/0532cdacd80c4a169f228507fc3d9ee8.jpgاسفند1398روابط عمومی
خبر تصویری نمیباشد
1398/12/11
  
1398/12/07بلهناوگان حمل ونقل باراستان آذربایجان شرقی بیش از18 میلیون تن باررادریازده ماه سالجاری جابه جانمود.http://www.a-sharghi.rmto.ir/NewsPicture/1d39a47e3f7842efb58b643f4257b578.JPGاسفند1398روابط عمومی
خبر تصویری نمیباشد
1398/12/07
  
1398/12/03بلهبيش از235ميليون و134هزار ترددخودرودرمحورهاي مختلف استان آذربايجان شرقي طي یازده ماهه سال 1398 ثبت شد. http://www.a-sharghi.rmto.ir/NewsPicture/c221d9c71e2f4069b04885d01a582b83.JPGاسفند1398روابط عمومی
خبر تصویری نمیباشد
1398/12/03
  
1398/12/01بله  مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان‌شرقی گفت: برای مشارکت ساکنان روستاهای مناطق کوهستانی و سخت عبور استان در انتخابات مجلس، راهداران این اداره کل عوامل اجرایی را در رساندن صندوق‌های رای به این روستاها کمک خواهند کردhttp://www.a-sharghi.rmto.ir/NewsPicture/56f2c9572c044fdebba777cd93fb88d6.jpgاسفند1398روابط عمومی
خبر تصویری نمیباشد
1398/12/01
  
1398/11/30بلههزاران نفرازمردم آذربايجان شرقي توسط ناوگان حمل ونقل جاده اي مسافراستان درقالب كاروان ديداربامقام معظم رهبري به تهران اعزام شدندhttp://www.a-sharghi.rmto.ir/NewsPicture/575cc00542ca49b7ae3028f847c50f75.jpgبهمن1398روابط عمومی
خبر تصویری نمیباشد
1398/11/30
  
1398/11/28بلهمدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان‌شرقی گفت: راه‌های اصلی و فرعی و آزادراه تبریز - زنجان باز بوده ولی با توجه به بارش برف و کولاک لغزنده استhttp://www.a-sharghi.rmto.ir/NewsPicture/54eb34bd16874dcea150ecb390ef41b9.JPGبهمن1398روابط عمومی
خبر تصویری نمیباشد
1398/11/28
  
1398/11/27بلهمدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان‌شرقی گفت: تلاش نیروهای راهداری برای بازگشایی راه ارتباطی ۲۷۰ روستای استان همچنان ادامه داردhttp://www.a-sharghi.rmto.ir/NewsPicture/292924e855ab445c82644ffe7434c37b.jpgبهمن1398روابط عمومی
خبر تصویری نمیباشد
1398/11/27
  
1398/11/26بله85 هزارکیلومتر-باند ازراههای استان آذربایجان شرقی دربارشهای زمستان سالجاری توسط اکیپهای راهداری برف روبی ونمک پاشی شدhttp://www.a-sharghi.rmto.ir/NewsPicture/eca61d3bd41e4bdcb8d19726908e1597.jpgبهمن1398روابط عمومی
خبر تصویری نمیباشد
1398/11/26
  
1398/11/21بلهمدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان شرقی از فعالیت راهداران در محورهای اصلی و فرعی استان خبر داد و گفت: برای بازگشایی راه های روستایی باید صبور بود.http://www.a-sharghi.rmto.ir/NewsPicture/4730684be83147c6926a15e754501212.jpgبهمن1398روابط عمومی
خبر تصویری نمیباشد
1398/11/21
  
1398/11/21بله22بهمن يوم الله وحدت آفرين انقلاب شكوهمنداسلامي امت آزادوسرافرازايران استhttp://www.a-sharghi.rmto.ir/NewsPicture/آرم سازمان.jpgبهمن1398روابط عمومی
خبر تصویری نمیباشد
1398/11/21
  
1398/11/17بلهنظارت برناوگان حمل ونقل عمومی مسافر استان آذربایجان شرقی درراستای ارتقای ايمنی  تشدیدمی شودhttp://www.a-sharghi.rmto.ir/NewsPicture/806b3ed128744d75a547e1f4b9e26b6b.jpgبهمن1398روابط عمومی
خبر تصویری نمیباشد
1398/11/17
  
1398/11/16بلهمديركل راهداري و حمل و نقل جاده اي آذربايجان شرقي از رشد بيش از ۵ برابري آسفالت ريزي در استان در سال جاري نسبت به سال گذشته خبر داده و مي گويد: در سال جاري ۲۵۷ كيلومتر از راه هاي استان آسفالت ريزي شده در حالي كه مقدار آسفالت ريزي در سال گذشته ۴۷ كيلومتر بhttp://www.a-sharghi.rmto.ir/NewsPicture/a21fd0c3a89c40bd87ebd3eb74626115.jfifبهمن1398روابط عمومی
خبر تصویری نمیباشد
1398/11/16
  
1398/11/13بلهدر نخستين روز از دهه مبارک فجر در مراغه لکه گیری و روکش آسفالت محور مراغه هشترود به بهره برداری رسید.http://www.a-sharghi.rmto.ir/NewsPicture/edf2c359706543b3a41db2e47222222b.jpgبهمن1398روابط عمومی
خبر تصویری نمیباشد
1398/11/13
  
1398/11/13بلهبیش از62 هزارکیلومتر-باند ازراههای استان آذربایجان شرقی دربارشهای زمستان سالجاری توسط اکیپهای راهداری برف روبی ونمک پاشی شدhttp://www.a-sharghi.rmto.ir/NewsPicture/60d30c97f9814071bc287c6ed9eefd5d.jpgبهمن1398روابط عمومی
خبر تصویری نمیباشد
1398/11/13
  
1398/11/07بلهبهره برداری از53 طرح مختلف حوزه راهداری وحمل ونقل جاده ای دردهه فجرانقلاب اسلامی سالجاری آغازمی شودhttp://www.a-sharghi.rmto.ir/NewsPicture/c10d43e8e32641f29c61c9f5ff3e1b4d.jfifبهمن1398روابط عمومی
خبر تصویری نمیباشد
1398/11/07
  
1398/11/06بلهمرحله دوم و سوم آموزش ايمني ترافيک به دانش آموزان مدارس حاشيه راههاي استان آذربايجان شرقی از اول بهمن ماه سالجاري آغاز شدhttp://www.a-sharghi.rmto.ir/NewsPicture/d78fa835855246fd9967845bbe2a032e.jpgبهمن1398روابط عمومی
خبر تصویری نمیباشد
1398/11/06
  
1398/11/06بلهجلسه تفسیر قرآن ویژه مدیران ادارات کل استان به میزبانی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان آذربایجان شرقی برگزار شد.http://www.a-sharghi.rmto.ir/NewsPicture/0ec3acf2646a4510bea2835944ede75a.pngبهمن1398روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اذربایجان شرقی
خبر تصویری نمیباشد
1398/11/06
  
1398/11/05بلهبيش از220ميليون و53هزار ترددخودرودرمحورهاي مختلف استان آذربايجان شرقي طي ده ماهه سال 1398 ثبت شد. http://www.a-sharghi.rmto.ir/NewsPicture/df45d262630d432283cb1e58bdf0b2f1.JPGبهمن1398روابط عمومی
خبر تصویری نمیباشد
1398/11/05
  
1398/11/03بلهجلسه مکارم اخلاق و معنویت ویژه مدیران استان آذربایجان شرقی http://www.a-sharghi.rmto.ir/NewsPicture/c45b27c7ecff4a57a2f2e53bc85ea785.pngبهمن1398روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اذربایجان شرقی
خبر تصویری نمیباشد
1398/11/03
  
1398/11/01بلهامدادرسانی به 497خودرو که به عناوین مختلف دربرف وکولاک گرفتارشده بودند http://www.a-sharghi.rmto.ir/NewsPicture/69ce58ae927e4e9c95e729fb88aa48f3.jpgبهمن1398روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اذربایجان شرقی
خبر تصویری نمیباشد
1398/11/01
  
1398/10/28بلهعلیزاده، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌شرقی با اشاره به وضعبت جاده‌های استان اظهار داشت: تمامی محورهای  اصلی و فرعی ارتباطی در استان باز بوده و تردد در آن‌ها جریان دارد.http://www.a-sharghi.rmto.ir/NewsPicture/bc4f2228236a43dfb581c74dd05d0196.pngدی1398روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اذربایجان شرقی
خبر تصویری نمیباشد
1398/10/28
1 - 30بعدی