پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
از  SHIFT+ENTERبراي باز كردن منو استفاده كنيد(پنجره جديد)
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
1399/04/12بلهسرپرست معاونت راههای فرعی وروستایی سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای ازمراحل ساخت پل برکت برروی رودخانه قزل اوزن بازدیدنمودhttp://www.a-sharghi.rmto.ir/NewsPicture/901cee1d29614788b4e147c52b4710cf.jpgتیر1399روابط عمومی
خبر تصویری نمیباشد
1399/04/12
  
1399/04/11بلهعملیات ساماندهی وبهسازی سه راهی سیس درمحورارتباطی صوفیان – شبسترآذربایجان شرقی اجراشدhttp://www.a-sharghi.rmto.ir/NewsPicture/7e58431a6ef74dd7834d274cbcfc74cb.jpgتیر1399روابط عمومی
خبر تصویری نمیباشد
1399/04/11
  
1399/04/09بلهنماینده مردم تبریز,اسکو وآذرشهردرمجلس شورای اسلامی ازپایانه های مرزی جلفا ونوردوز بازدیدنمودhttp://www.a-sharghi.rmto.ir/NewsPicture/057acbd9c5da4654a759d61b23f67fb8.jpgتیر1399روابط عمومی
خبر تصویری نمیباشد
1399/04/09
  
1399/04/05بلهطی سه ماهه اول سالجاری 911کیلومترازمحورهای مختلف ارتباطی استان آذربایجان شرقی تحت عملیات خط کشی واقع شدhttp://www.a-sharghi.rmto.ir/NewsPicture/ffcf4bccce5440e7a0fa44ed04996819.jpgتیر1399روابط عمومی
خبر تصویری نمیباشد
1399/04/05
  
1399/04/04بلهناوگان حمل ونقل باراستان آذربایجان شرقی 5 میلیون تن باررادرطی سه ماهه اول سال1399 جابه جانمودhttp://www.a-sharghi.rmto.ir/NewsPicture/a376ef3280344ba3aad87ff2d0e77ab5.JPGتیر1393روابط عمومی
خبر تصویری نمیباشد
1399/04/04
  
1399/04/03بله    پایانه های مرزی جلفا ونوردوزدرسه ماهه اول سال1399 شاهدتردد27 هزاردستگاه وسائط نقلیه سنگین باری بودندhttp://www.a-sharghi.rmto.ir/NewsPicture/82cb3ee6648f4285a3c3eef9b63381b8.JPGتیر1399روابط عمومی
خبر تصویری نمیباشد
1399/04/03
  
1399/03/31بلهبيش از53ميليون و470هزار ترددخودرودرمحورهاي مختلف استان آذربايجان شرقي طي سه ماهه اول سال 1399 ثبت شدhttp://www.a-sharghi.rmto.ir/NewsPicture/c748b12322254405bb8bff546b8e0f62.JPGخرداد1399روابط عمومی
خبر تصویری نمیباشد
1399/03/31
  
1399/03/27بلهمعاون فنی واجرایی سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای ازمراحل ساخت سازه سالن مسافری پایانه مرزی بازدیدنمودhttp://www.a-sharghi.rmto.ir/NewsPicture/7bc5265bb9784e8bbad9c7eedec8c980.jpgخرداد1399روابط عمومی
خبر تصویری نمیباشد
1399/03/27
  
1399/03/24بلهبهسازی وروکش آسفالت 10 محورشریانی درجاده های استان آذربایجان شرقی درحال اجراست.http://www.a-sharghi.rmto.ir/NewsPicture/24b5e0cb6944418680cddd97394baee1.JPGخرداد1399روابط عمومی
خبر تصویری نمیباشد
1399/03/24
  
1399/03/22بلهمعاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امورخارجه ازپایانه های مرزی جلفا ونوردوز بازدیدنمودhttp://www.a-sharghi.rmto.ir/NewsPicture/c30f01baa400408582ab4e2811708d23.jpgخرداد1399روابط عمومی
خبر تصویری نمیباشد
1399/03/22
  
1399/03/07بلهثبت نام متقاضیان نوسازی ناوگان حمل ونقل برون شهری کالا بارونمایی ازسامانه مربوطه همزمان باسراسرکشوردرآذربایجان شرقی آغازشدhttp://www.a-sharghi.rmto.ir/NewsPicture/e9a49bbef9ab4c9d97ad49a1dbccd37f.jpgخرداد1399روابط عمومی
خبر تصویری نمیباشد
1399/03/07
  
1399/03/07بلهبيش از4ميليون و100هزار ترددخودرودرمحورهاي مختلف استان آذربايجان شرقي طي روزهای اول تا6خردادماه همزمان باتعطیلات عیدفطر سال 1399 ثبت شد. http://www.a-sharghi.rmto.ir/NewsPicture/6328b36823594f16afdb1e72c90e9228.JPGخرداد1393روابط عمومی
خبر تصویری نمیباشد
1399/03/07
  
1399/03/03بلهاجرای طرحهای ارتقای ایمنی تردددرمحورهای موتصلاتی جنوب وجنوب غربی آذربایجان شرقی شتاب می گیردhttp://www.a-sharghi.rmto.ir/NewsPicture/eb56172394c64111b858f56dcd00d75c.jpgخرداد1399روابط عمومی
خبر تصویری نمیباشد
1399/03/03
  
1399/03/01بلهبيش از31ميليون و552هزار ترددخودرودرمحورهاي مختلف استان آذربايجان شرقي طي دو ماهه اول سال 1399 ثبت شد. http://www.a-sharghi.rmto.ir/NewsPicture/b762dd98f2ca4d7991e9274d0f4f8f97.JPGخرداد1399روابط عمومی
خبر تصویری نمیباشد
1399/03/01
  
1399/02/31بلهجلسه بررسی دستورالعمل نوسازی ناوگان اذربایجان شرقی باحضورنماینده  استانداری,نمایندگان شرکتهای خودروسازی استان و تشکلهای صنفی حمل ونقل برگزارشد. http://www.a-sharghi.rmto.ir/NewsPicture/347a3071f3134010aa7758d9ca2799dc.JPGاردیبهشت1399روابط عمومی
خبر تصویری نمیباشد
1399/02/31
  
1399/02/29بلهجلسه هماهنگی اقدامات مربوط به ارتقای ایمنی حمل ونقل جاده ای آذربایجان شرقی باحضوراداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان وپلیس راه برگزارشد. http://www.a-sharghi.rmto.ir/NewsPicture/5855ce5e89e243b4b994f4c55fa49dd9.JPGاردیبهشت1399روابط عمومی
خبر تصویری نمیباشد
1399/02/29
  
1399/02/27بلهاستان آذربایجان شرقی درزمینه کاهش تصادفات جاده ای درسال 1398 با23 رتبه ارتقا به رتبه 6کشوری رسیدhttp://www.a-sharghi.rmto.ir/NewsPicture/59a54b50e12d4105a65e13334c1173af.jpgاردیبهشت1399روابط عمومی
خبر تصویری نمیباشد
1399/02/27
  
1399/02/25بله استاندارآذربایجان شرقی در نخستین جلسه شورای راهبری تصادفات رانندگی استان در سال 99، با قدردانی از تلاش‌های صورت گرفته برای کاهش آمار حوادث ترافیکی در استان و شهر تبریز، گفت: موقعیت خاص ترانزیتی استان از جمله عواملی است که امکان تصادفات رانندگی را افزایش http://www.a-sharghi.rmto.ir/NewsPicture/e0abe41b83124c6da4ae7419401855b2.jpgاردیبهشت1399روابط عمومی
خبر تصویری نمیباشد
1399/02/25
  
1399/02/22بلهسامانه پاسخگویی تلفنی141 باهدف پاسخگویی به هموطنان به صورت استانی درآذربایجان شرقی راه اندازی شدhttp://www.a-sharghi.rmto.ir/NewsPicture/d12710822a864d05a42914ef2754eecc.pngاردیبهشت1399روابط عمومی
خبر تصویری نمیباشد
1399/02/22
  
1399/02/20بلهممیزی ایمنی آزادراه تبریز- زنجان باحضورمدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان آذربایجان شرقی انجام پذیرفتhttp://www.a-sharghi.rmto.ir/NewsPicture/f8c7ab23150e40688dbd97661683986b.jpgاردیبهشت1399روابط عمومی
خبر تصویری نمیباشد
1399/02/20
  
1399/02/13بلهطی سال 1398کمیسیون رسیدگی به تخلفات حمل ونقل اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای آذربایجان شرقی تعداد509 موردتخلفات را مورد بررسی قرارداده واحکام لازم راصادرنموده استhttp://www.a-sharghi.rmto.ir/NewsPicture/آرم سازمان.jpgاردیبهشت1399روابط عمومی
خبر تصویری نمیباشد
1399/02/13
  
1399/02/13بلهکارگروه نظارت برچگونگی اجرای طرح واکنش سریع راهداری اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای آذربايجان شرقی ازمحورهای شهرستانهای تبریز,اسکووآذرشهربازدیدنمودhttp://www.a-sharghi.rmto.ir/NewsPicture/800147b98c4043ad977191b8d8fcc520.jpgاردیبهشت1399روابط عمومی
خبر تصویری نمیباشد
1399/02/13
  
1399/02/06بلهناوگان حمل ونقل کالای آذربایجان شرقی با2000 دستگاه کامیون اقدام به حمل 42 هزار تن کالای اساسی ازبنادرجنوبی به مقصداستان طی فروردین ماه سالجاری نموده است.  http://www.a-sharghi.rmto.ir/NewsPicture/0956b2dd2b844bd3ae898c5e397a617e.JPGاردیبهشت1399روابط عمومی
خبر تصویری نمیباشد
1399/02/06
  
1399/02/03بلهتردددرمحورهای مختلف آذربایجان شرقی درفروردین ماه سال1399 نسبت به مدت مشابه سال گذشته48 درصدکاهش یافت. http://www.a-sharghi.rmto.ir/NewsPicture/eed604c7869f40eab6da915055eba42a.JPGاردیبهشت1399روابط عمومی
خبر تصویری نمیباشد
1399/02/03
  
1399/02/02بلهفروش بلیتهای مسافرتی به شکل حضوری درپایانه های مسافری آذربایجان شرقی ازاول خرداد ممنوع می شودhttp://www.a-sharghi.rmto.ir/NewsPicture/8aa798d4ca254e648a2507507a185e3d.jpgاردیبهشت1399روابط عمومی
خبر تصویری نمیباشد
1399/02/02
  
1399/02/01بلهمعاون وزیرراه وشهرسازی ورییس سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای ازپایانه مرزی جلفا دراستان آذربایجان شرقی بازدیدکرد.http://www.a-sharghi.rmto.ir/NewsPicture/a73f50b800304b84a6912295b0de4ab5.jpgاردیبهشت1399روابط عمومی
خبر تصویری نمیباشد
1399/02/01
  
1399/01/26بلهعملیات اصلاح تقاطعTشکل محورارتباطی جاده قدیم بستان آباد-میانه آغازشدhttp://www.a-sharghi.rmto.ir/NewsPicture/61d61cb5cad24964bcc6946d90b3614e.jpgفروردین1399روابط عمومی
خبر تصویری نمیباشد
1399/01/26
  
1399/01/23بلهپایانه های مرزی جلفا ونوردوزدر سال1398 شاهدترددبیش ازیک میلیون و300هزارمسافربودندhttp://www.a-sharghi.rmto.ir/NewsPicture/8d0360731c3e47ea942dab9d620bd8d0.JPGفروردین1399روابط عمومی
خبر تصویری نمیباشد
1399/01/23
  
1399/01/20بلهاقدامات اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان آذربایجان شرقی درموردپیشگیری ازشیوع ویروس کرونا تشریح شدhttp://www.a-sharghi.rmto.ir/NewsPicture/f302e4c46be14fe5861f3fc89fdb1d44.jpgفروردین1399روابط عمومی
خبر تصویری نمیباشد
1399/01/20
  
1399/01/20بلهناوگان حمل ونقل باراستان آذربایجان شرقی 20 میلیون تن باررادرسال1398 جابه جانمودhttp://www.a-sharghi.rmto.ir/NewsPicture/e461587b692d4de88c8ad1dcc1e7baba.JPGفروردین1399روابط عمومی
خبر تصویری نمیباشد
1399/01/20
1 - 30بعدی