پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
پست
1395/12/07 01:59 ب.ظ
Picture Placeholder:
وضعیت کنونی ساختمان ترمینال وبایدها ونبایدهای موجود

​بررسی چگونگی برنامه ریزی ساختار فیزیکی ترمینال ازلحاظ ورود وخروج مسافر و ناوگان حمل ونقل ورعایت کامل حقوق شرکتهای مسافربری ونیز حقوق مسافرین محترم و بررسی وظایف شهرداری درقبال سیستم حمل نقل وعدم تصمیم گیری  شهرداری ترمینال بطور یکجانبه برای کل ترمینال

آیتمی برای نمایش در نمای "تالار گفت و گو" تابلو بحث وجود ندارد.